Ook geen ParkPop in 2021...

Het wordt jammer genoeg opnieuw een zomer zonder ParkPop…

Deze beslissing werd niet licht genomen. De voorbije maanden hebben wij intensief overlegd met ons bestuur, gemeente Oostkamp & andere festivals, dit met oog op een veilige herstart. De veiligheid en gezondheid van onze fans, medewerkers, crew, sponsors, leveranciers & de artiesten is en blijft altijd onze hoogste prioriteit. Met de vroege uitrol van de vaccinaties kwam de hoop, maar tot op heden biedt deze helaas nog niet de nodige zekerheid en garanties.

We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden, noch hebben we de zekerheid dat eens de datum daar is, het festival zal kunnen doorgaan in zijn volle vorm. We willen onze fans en artiesten enkel de gekende, allerbeste ParkPop-ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.

Een bijzonder woord van dank is er voor jullie, de vrienden van het festival. We zagen jullie uitkijken naar weer mooiere tijden, hopen in donkere dagen, begrip tonen voor de onzekere situatie, elkaar en ons steun geven. We kunnen jullie daarvoor niet hard genoeg bedanken en kijken er naar uit om in de toekomst weer samen mooie herinneringen te maken.

En dan nu vooral op naar betere tijden! Die komen er. Daar geloven we in. Volgend jaar is ParkPop er weer, in zijn volle beste vorm. Zeker is dat we het Oostkampse Beukenpark gaan laten knallen op zaterdag 20 & zondag 21 augustus 2022. Met jullie steun en medewerking lukt ons dat zeker!

Bedankt voor jullie support en begrip.

Take care, stay safe. Hou vol. Alles komt goed!

 

12/04/2021