De ParkPopKwis is helemaal uitverkocht. Je kan je online nog op de wachtlijst plaatsen voor het geval er nog ploegen zouden wegvallen: www.parkpop-oostkamp.be/parkpopkwis/inschrijven-online